ماشینهای CNC تولید شده توسط ارماکسان

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]نسل جدید لیزر های فیبر
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]لیزرهای CO2
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]ماشینهای خم
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]ماشین های خم هیدرولیک
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]برش پلاسما
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]پانچ پرس
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]گیوتین
[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]پانچ 5 کاره

ماشین های CNC تولید شده توسط ارماکسان

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]نسل جدید لیزر های فیبر

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]لیزرهای CO2

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]ماشینهای خم

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]ماشین های خم هیدرولیک

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]برش پلاسما

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]پانچ پرس

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]گیوتین

[list-ul type=”circle”][li-row]Defalt List Item 1[/li-row][li-row]Defalt List Item 2[/li-row][/list-ul]پانچ 5 کاره

کاریابی خارج از صنعت شما

ارائه کننده فرصتهای شغلی بصورت آنلاین برای مدیران و متخصصین ایرانی میباشد. شما میتوانید جهت اطلاع از فرصتهای شغلی مختلف و استخدام در شرکتهای معتبر ایرانی و خارجی، در لیست زیر جستجو کنید و رزومه خود را از طریق سایت ایران تلنت برای شغل مورد نظر ارسال نمائید.